Saltem les Fronteres! Fiestas Mayores Alternativas de Sants dx 24-08-16

Las Fiestas Mayores Alternativas de Sants se celebran del miércoles 24 al domingo 28 de agosto. Se harán en el parque de la España Industrial. El motivo de las Fiestas es Refugiados/as – Migrantes.

El miércoles 24/8 será el día dedicado a los colectivos que trabajan desde diferentes ámbitos por los derechos de asilo, de libre circulación de las personas y de la protección a éstas. Entre todos los colectivos somos el mosaico de esta lucha.

Por esto el miércoles 24 de agosto organizamos el día para ser visibles, compartir, reconocernos, luchar y disfrutar con los actos que haremos.

A las 17h haremos una Mesa redonda con colectivos de América Latina.

Los colectivos que participamos somos:
Stop Mare Mortum Sants, Hostafrancs i la Bordeta, Projecte Refugi per a periodistes mexicans amenaçats, Espai de l’Immigrant, Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, Assemblea Ayotzinapa Catalunya, Comitè de Solidaritat amb Hondures, Plataforma Solidaritat amb Guatemala, Plataforma Berta VIVE, H.I.J.O.S Barcelona, Paraguay Resiste Barcelona, Brigada Eko-Idomeni, Entitats de la Taula Intercultural.

Otros colectivos interesados: Comitè de Solidaritat amb el Poble Sirià, Tanquem els CIES, Refugiades Indignades, Associació Sobirania Alimentària de Catalunya.

Les Festes Majors Alternatives de Sants es celebren del dimecres 24 al diumenge 28 d’agost. Es faran al parc de l’Espanya Industrial. El motiu de les Festes és Refugiats/des – Migrants.

El dimecres 24/8 serà el dia dedicat als col•lectius que treballem des de diferents àmbits pels drets d’asil, de lliure circulació de les persones i de la protecció d’aquestes. Entre tots els col•lectius som el mosaic d’aquesta lluita.

Per això pel dimecres 24 d’agost organitzem el dia per a ser visibles, compartir, reconèixer-nos, lluitar i gaudir amb els actes que farem.

A les 17h farem una Taula Rodona amb col•lectius d’America Llatina

Els col•lectius que participem som: Stop Mare Mortum Sants, Hostafrancs i la Bordeta, Projecte Refugi per a periodistes mexicans amenaçats, Espai de l’Immigrant, Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, Assemblea Ayotzinapa Catalunya, Comitè de Solidaritat amb Hondures, Plataforma Solidaritat amb Guatemala, Plataforma Berta VIVE, H.I.J.O.S Barcelona, Paraguay Resiste Barcelona, Brigada Eko-Idomeni, Entitats de la Taula Intercultural.

Altres col•lectius interessats: Comitè de Solidaritat amb el Poble Sirià, Tanquem els CIES, Refugiades Indignades, Associació Sobirania Alimentària de Catalunya.

Mapa

evento fbk